ZESPÓŁ INSPEKTORÓW NADZORU: 

W zespole A+KA mamy również doświadczony, wielobranżowy Zespół Inspektorów Nadzoru.

W zakres obowiązków wchodzi m.in; 

  • Weryfikowanie przebiegu budowy pod kątem jakości prowadzonych prac oraz ich zgodności z projektami;

  • Sprawdzanie i zatwierdzanie materiałów budowlanych;

  • Kontrola prawidłowości procesów budowy;

  • Kontrola i pilnowanie ustalonych w zatwierdzonym harmonogramie terminów realizacji poszczególnych faz budowy, aby ostateczny zatwierdzony termin zakończenia Inwestycji pozostał niezagrożony;

  • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji;

  • Kontrola bezpieczeństwa na placu budowy;

  • Nadzór nad Generalnym Wykonawcą i podwykonawcami; 

  • Uczestnictwo w procedurze odbiorowej Inwestycji; 

Powołanie niezależnej oraz obiektywnej kontroli znacząco zmniejsza ryzyko nierzetelnego oraz nienależytego wykonania prac budowlanych. Nasz zespół zapewni dbałość o najwyższy poziom wykonawstwa, zgodność prac z dokumentacją projektową, weryfikację kosztów i materiałów w celu uniknięcia ponadplanowych wydatków oraz kontrolę terminów realizacji zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem.