KIEROWNIK PROJEKTU / INŻYNIER KONTRAKTU

 

Zespół A+KA składa się w głównej mierze z Kierowników Projektów, którzy swoje doświadczenie zdobywali  m.in. podczas budowy nowych obiektów hotelowych, modernizacji funkcjonujących hoteli oraz adaptacji lokali na potrzeby restauracji. 

W zakresie Kierownika Projektu jest m.in.: 

  • dbanie o realizację Inwestycji zgodnie z ustalonym harmonogramem i wyznaczonymi przez Inwestora standardami,

  • tworzenie i kontrolowanie budżetu projektu,

  • analiza oraz weryfikacja dokumentacji technicznej,

  • nadzór i koordynacja nad realizacją zadań wykonywanych przez Wykonawców, 

  • nadzór jakościowy nad realizacją prac,

  • uczestnictwo w naradach technicznych na budowie / terenie robót,

  • zarządzanie procesem odbiorów końcowych wraz z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie jeśli są wymagane Prawem Budowlanym.