ARCHITEKTURA / PROJEKTANT GŁÓWNY

W zespole A+KA mamy doświadczonych architektów, którzy specjalizują się w przygotowaniu skrojonych na miarę projektów (nowych bądź modernizacji) oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień. 

W zakres usług projektowych wchodzi m.in: 

  • ​przygotowanie koncepcji ogólnej celem określenia zakresów koniecznych do wykonania projektów i koniecznych do przeprowadzenia procedur administracyjnych;

  • wykonanie projektu koncepcji wielobranżowej;

  • wykonanie projektu budowlanego; 

  • Zebranie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz wymaganych prawem sprawdzeń projektu budowlanego; 

  • wykonanie projektu przetargowego wielobranżowego;

  • wykonanie projektu wykonawczego;

  • przygotowanie dokumentacji projektowej koniecznej dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, itp., niezbędnych do wykonania zadani inwestycyjnego;

  • nadzory autorskie; 

  • określenie wskaźnikowego kosztu realizacji inwestycji; 

  • opracowanie wniosku o pozwolenie na budowę, skompletowanie dokumentów oraz wystąpienie w imieniu Inwestora z wnioskiem do urzędu w celu uzyskania decyzji;